Stichting Ouderenzorg Kapelle

De Stichting Ouderenzorg Kapelle beweegt zich in de gemeente Kapelle op het brede vlak van de ouderenzorg. Zowel op de onderdelen welzijn, zorg en wonen is de Stichting Ouderenzorg Kapelle actief.

De Stichting Ouderenzorg Kapelle fungeert als moederstichting en heeft 3 dochterstichtingen te weten:
 • De Stichting Zorgcentrum Cederhof
 • De Stichting Wonen voor Ouderen
 • De Stichting Welzijn Kapelle

De missie van de Stichting Ouderenzorg Kapelle luidt als volgt:

De Stichting Ouderenzorg Kapelle streeft als Kapelse organisatie naar naadloos aaneen gesloten diensten van wonen, welzijn en zorg. Wij bieden met onze bekwame en betrokken medewerkers een bijdrage aan de leefbaarheid van onze gemeente. Centraal in ons handelen staat het persoonlijk contact en het respect voor ’n eigen leven; ieder z’n meug.”

Bij de Stichting Ouderenzorg Kapelle zijn ruim 280 medewerkers en vrijwilligers actief in de zorg- en dienstverlening die wordt aangeboden.

De drie dochterstichtingen van de Stichting Ouderenzorg Kapelle leveren een scala van diensten aan senioren in de gemeente Kapelle. Een overzicht in vogelvlucht:
 • Het zorgcentrum Cederhof
 • Tijdelijke opname in zorgcentrum Cederhof
 • Dagverzorging in zorgcentrum Cederhof
 • Thuiszorg in Kapelle, Wemeldinge, Biezelinge en Schore
 • Tafeltje-dek-je maaltijden dagelijks warm aan huis bezorgd
 • Grand Culinair Café Cederhof
 • Verpleegunit: somatische en psychogeriatrische verpleeghuiszorg
 • Alarmering en alarmopvolging door professionele medewerkers
 • Informatie voorziening en advisering
 • Ondersteuning bij activiteiten (ontspanning en educatie)
 • Verhuur van seniorenZORGwoningen en luxe serviceappartementen
 • Coördinatie van vrijwilligers
 • Mantelzorgondersteuning

Een nadere toelichting treft u aan bij het ‘doorklikken’ naar de dochterstichtingen. Zie de foto's aan de rechterzijde van deze pagina!