Bijdragen aan de wetenschap?

Bent u 65-plus en gebruikt u internet minimaal één keer in de week? Vul dan de enquête in! -----

Mijn naam is Marloes de Jong, ik ben 26 jaar en student Nederlandse Taal en Cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor mijn masterscriptie doe ik een onderzoek naar de waardering van webteksten door 65-plussers. Ik doe dit aan de hand van een online enquête.
Niemand heeft er commercieel belang bij, ik wil slechts graag veel deelnemers omdat de resultaten van mijn onderzoek dan betrouwbaarder en geloofwaardiger zijn.
De link naar de enquête is: http://www.thesistools.nl/webtekstenouderen

Gepubliceerd op 2 januari 2012.
Stichtingen
Stichting Ouderenzorg Kapelle
Cederlaan 9
4421 BZ Kapelle (Plan route)

T: 0113 342710
F: 0113 344174
E: [email protected]