Stichting Welzijn Kapelle

Stichting Welzijn Kapelle

De Stichting Welzijn Kapelle verstrekt informatie, advies en ondersteuning aan alle inwoners van de gemeente op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Daarnaast organiseren wij diverse activiteiten in de Gemeente Kapelle. Praktische hulp bieden wij door van het verstrekken van warme maaltijden aan huis, alarmering en vriendendiensten. Ook bieden wij mantelzorgondersteuning, vrijwilligezorg en verzorgen sociale huisbezoeken. Tevens beheren wij de digitale vrijwilligers vacaturebank voor de gemeente Kapelle

Wonen, Zorg en Welzijn;


Binnen de Stichting Ouderenzorg Kapelle waarin wonen, zorg en welzijn nauw verbonden zijn, wordt veel gesignaleerd en samengewerkt om cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen en hen van dienst te zijn. Ook met externe partijen zoals gemeente, woningbouwverenigingen, maatschappelijk werk, MEE Zeeland en andere hulpverleningsorganisatie hebben wij nauwe samenwerkings relaties om er voor te zorgen dat u de juiste hulp krijgt.

Missie;

Het aanbod vanuit de Stichting Welzijn Kapelle wil bijdragen aan de zelfredzaamheid, integratie en participatie van mensen in de samenleving.

Het werk van de Stichting Welzijn Kapelle wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van de gemeente Kapelle en veel belangeloze inzet van zo’n 100 vrijwilligers uit de gemeente Kapelle.