Stichting Welzijn Kapelle

De Stichting Welzijn Kapelle, onderdeel van de Stichting Ouderenzorg Kapelle coördineert de diverse activiteiten voor ouderen alsmede het steunpunt "De Wegwiezer" binnen de Gemeente Kapelle. Een groot aantal vrijwilligers organiseert de activiteiten in Kapelle, Wemeldinge of Schore. De Stichting brengt de activiteiten in beeld en faciliteert binnen de door de gemeente vastgestelde kaders de diverse clubs en verenigingen.

Daarnaast organiseert de Stichting zelf diverse activiteiten. Deze activiteiten hebben vaak een educatief karakter of dragen bij aan de gezondheid van ouderen. Ook biedt de stichting praktische hulp door middel van verstrekken van warme maaltijden aan huis, alarmering en informatie en advies.


Preventie

In het kader van preventie en signalering worden door de ouderenadviseurs van de Stichting senioren van 65 en 75 jaar benaderd en bezocht. Tevens wordt er door de Stichting waarin wonen, zorg en welzijn verbonden zijn, veel gesignaleerd en samengewerkt om ouderen zo goed mogelijk te ondersteunen en
van dienst te zijn.

Missie

Het aanbod vanuit de Stichting Welzijn Kapelle in combinatie met steunpunt “de Wegwiezer”, zorgaanbieders, wonen voor ouderen en vrijwilligers, wil bijdragen aan de zelfredzaamheid, intergratie en participatie van ouderen in de samenleving waarbij de zelfstandigheid van de betreffende individu, vrijwilliger, vereniging of organisatie gestimuleerd wordt.

Stichtingen
Stichting Welzijn Kapelle
Cederlaan 9
4421 BZ Kapelle (Plan route)

T: 0113 343474
F: 0113 344174
E: [email protected]