Thuiszorg

Zorgcentrum “Cederhof” biedt zorg- en dienstverlening aan senioren in de eigen woning.
De woning dient gelegen te zijn in de gemeente Kapelle. (Kapelle - Wemeldinge - Biezelinge - Schore - Eversdijk) De zorg kan bestaan uit persoonlijke en / of huishoudelijke verzorging / verpleging en ondersteunende begeleiding.

De zorg wordt afgestemd op de individuele behoefte van de zorgvrager en kan enkelvoudig maar ook in combinatie worden gegeven. Er is sprake van zowel geplande als ongeplande zorg.

Naast de zorgverlening zijn er een aantal diensten te betrekken van het zorgcentrum, te weten: alarmering met professionele alarmopvolging, Tafeltje-dek-je en eten in het restaurant. Ook is deelname aan de activiteiten in het zorgcentrum mogelijk. Deze diensten zijn voor alle ouderen in de gemeente Kapelle.

Persoonlijke verzorging / verpleging

U kunt hulp krijgen bij dagelijkse bezigheden als wassen, aankleden en eten. Bij verpleging kunt u denken aan het uitzetten van medicatie, het geven van voorlichting en het doen van verpleegkundige handelingen. Afspraken en voortgang hiervan worden vastgelegd in een zorgdossier.

Huishoudelijke verzorging

U krijgt hulp in de huishouding. In overleg wordt bekeken waar u behoefte aan heeft. Zo kunt u, naast stofzuigen, stoffen en ramen zemen, ook hulp krijgen bij het halen van boodschappen.

Ondersteunende begeleiding

U kunt met hulp van onze begeleiders thuis activiteiten ontplooien, die u leuk vindt. U kunt bv. handwerken, schilderen of leren internetten. Ook kunt u deelnemen aan de groepsactiviteiten, die plaatsvinden in zorgcentrum “Cederhof”.

Daarnaast kunt u specifieke hulp van de teamleidster extramurale zorg, of van de u bekende contactverzorgende krijgen. Ook voor vragen over zorg in het algemeen, aanvragen van een indicatie en taxivervoer staan zij tot uw beschikking Hij / zij helpt u op weg of zoekt samen met u naar een passende oplossing voor elke situatie. Het gaat om hulp en advies.

Indicatie

Voor de zorgverlening aan huis moet u een indicatie hebben, een aanvraag hiervoor kunt u doen bij het Centrum Indicatiestelling Zorginstellingen (CIZ), of bij het loket voor maatschappelijke ondersteuning (WMO loket gemeente Kapelle) als het huishoudelijke hulp betreft. Een formulier hiervoor kunt u verkrijgen in zorgcentrum “Cederhof” en/of bij het gemeentehuis. U kunt dit zelf regelen of samen met één van de teamleid(st)ers extramurale zorg.

Kosten

Indien u een indicatie voor zorgverlening heeft, wordt de zorg aan huis gefinancierd door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of door de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Het Centraal AdministratieKantoor (CAK), berekent op grond van uw inkomen een eigen bijdrage.

Uiteraard kunt u ook zonder indicatie van onze diensten gebruik maken, maar dan draagt u de kosten hiervan geheel zelf.

Contact

Voor meer informatie kunt u van maandag t/m vrijdag contact opnemen met:
Zorgcentrum “Cederhof”, telefoon 0113-342710 en vragen naar Bianca van de Waart (teamleidster extramurale zorg Kapelle) of naar Margreet Hollestelle (teamleidster extramurale zorg Wemeldinge)

Acute vragen

Indien u acuut hulp nodig heeft, kunt u 24 uur per dag bellen naar Zorgcentrum “Cederhof”, telefoon 0113-342710. De dienstdoende verzorgende zal u dan direct van dienst zijn.

Stichtingen
Stichting Zorgcentrum Cederhof
Cederlaan 9
4421 BZ Kapelle (Plan route)

T: 0113 342710
F: 0113 344174
E: [email protected]