Wetenswaardigheden over het wonen in Zorgcentrum Cederhof

Enkele wetenswaardigheden over het wonen in "Cederhof".

Voeding -  'Gastvrijheidszorg *** restaurant'

De voeding is voor ons allen iedere dag weer van belang. Wij maken er steeds weer veel werk van. Ook uw eigen keuze is daarbij mogelijk.

De warme maaltijd
In “Cederhof” kennen we een componentenkeuzemenu. Zo kunt u zelf uw maaltijd samenstellen.
De warme maaltijd wordt omstreeks 12.00 uur in uw appartement bezorgd. Ook kunt u - indien u dit wenst - de warme maaltijd gebruiken in het restaurant Grand Culinair Café.

De broodmaaltijden
Indien u kunt, verzorgt u zelf de broodmaaltijd. De ingrediënten voor de broodmaaltijd kunt in het winkeltje kopen. Voor het zelf verzorgen van de broodmaaltijd krijgt u maandelijks een vergoeding. Indien u dit niet meer zelf kunt, nemen wij in overleg met u de verzorging van de broodmaaltijden over. U kunt dan op een broodkeuzelijst aangeven wat u ‘s morgens en ‘s avonds wilt eten.

’s Morgens, ’s middags en ‘s-avonds is er gelegenheid om gezamenlijk koffie / thee te drinken in het restaurant.

Winkeltje

Bij de bar is een winkeltje, waar u dagelijks terecht kunt voor uw boodschappen, tijdens de openingstijden van de bar. Het assortiment is beperkt, maar bijna alles wat u wenst, kan besteld worden en is meestal de volgende dag op te halen.

Bezoek

U bent uiteraard vrij om te ontvangen wie u wilt. Bezoek kan zo doorlopen naar uw appartement. Voor uw veiligheid is de achterdeur tussen 17.00 uur en 6.00 uur dicht.
De voordeur is tussen 21.00 uur en 6.00 uur afgesloten. Uw bezoek dient dan aan te bellen.

Logeren

Een logeerkamer, waar uw familie en relaties tegen een vergoeding gebruik van kunnen maken, is beschikbaar in één van de bij Cederhof gelegen wooncomplexen.

Bovenzaal

Op de tweede etage is de “Bovenzaal”. Deze zaal kan gebruikt worden voor diverse doeleinden. Indien u van deze ruimte gebruik wilt maken, dient u die te reserveren via de receptie.

Onder de Cederboom

4 x per jaar verschijnt “Onder de Cederboom”, het huisblad van “Cederhof”. In dit blad treft u veel informatie, zoals: activiteiten in de komende periode, mededelingen, bijzondere gebeurtenissen, nieuws uit de cliëntenraad, verjaardagen, ’n puzzel, verhalen en aanwezigheid van bepaalde leveranciers of dienstverleners.

Geestelijk leven

“Cederhof” is een algemeen zorgcentrum zonder religieuze signatuur.
Voor bewoners met een kerkelijke binding zijn er verschillende mogelijkheden om daar uitdrukking aan te geven:
  • Kerkdienst; op zondagavond om 19.00 uur in de “Bovenzaal”.
  • Geestelijke bijstand door medewerkers van de diverse kerkgenootschappen.

Op zondag worden er diverse kerkdiensten doorgegeven middels de huisradio / intercom.

Voorzieningen

Bij de receptie staan ongeveer 100 grootletterboeken. Deze kunt u gratis lenen. Ieder halfjaar wordt deze collectie omgewisseld.

Daarnaast is de kapsalon op diverse dagen in de week geopend.

Klachtenregeling

Uiteraard hopen wij dat u het naar uw zin zult hebben in “Cederhof”. Mocht u echter op- en/of aanmerkingen hebben, laat het ons weten. Samen met u kunnen wij dan kijken hoe we het een en ander kunnen oplossen.

Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtenbemiddelaar/vertrouwenspersoon.

Stichtingen
Stichting Zorgcentrum Cederhof
Cederlaan 9
4421 BZ Kapelle (Plan route)

T: 0113 342710
F: 0113 344174
E: [email protected]